תום מרמרלי – ניר עמוס 1400

תום מרמרלי (צילום: ניר עמוס)