אורי ניצן

ברכיבת הכנה לבדיקת הקסדה, אופניים והחליפה. לתחרות האירובאר הורד עוד קצת…