רגע לפני ההגעה לפארן.  

אולטרה מן

רגע לפני ההגעה לפארן.