מאד דיי

מאד דיי

גיבורי על תמיד מבינים את מהות האירוע והסיטואציה