רצה למרות קרוהן

מימין: רצה בהריון, באמצע: ילדים זה שמחה, משמאל עם המאמן ביום המודעות לקרוהן