4-217_30_7000773_3672790187_6

יניב שושן (בית ספר לריצת הרים) - מדגים ידיים על הברכיים בעלייה