04-20230909_072203

מימין: שוקי שקד וגיאחה, רוכבים ומדברים על מוצרים טבעיים תוצרת ישראל